גזיבו

מבצע בסיס פלסטיק 30 ל'
מבצע בסיס צלב מתקפל
מבצע בסיס פלסטיק

חסר במלאי

בסיס פלסטיק

מבצע בסיס פלסטיק
מבצע בסיס שיש מרובע

חסר במלאי

בסיס שיש מרובע

מבצע בסיס שיש מרובע

חסר במלאי

בסיס שיש מרובע

מבצע בסיס פלסטיק לשמשיה
מבצע צלב מתקפל לשמשית ים
מבצע דוקרן פלסטיק לשמשית ים