כסאות

מבצע סט במאי

450.00

סט במאי

מבצע שולחן אלומניום מתקפל
מבצע שולחן מרובע רגליים מתקפלות
מבצע שולחן אירוח מתקפל
מבצע שולחן מלבני רגליים מתקפלות
מבצע שולחן מתקפל מזוודה עגול
מבצע שולחן אלומניום מתקפל
מבצע שולחן אירוח מתקפל
מבצע סט  ים מלבני מתקפל