כסאות

מבצע שולחן אירוח מתקפל
מבצע סט במאי

450.00

סט במאי

מבצע שולחן אלומניום מתקפל
מבצע שולחן מתקפל מזוודה עגול
מבצע שולחן אלומניום מתקפל
מבצע שולחן אירוח מתקפל
מבצע סט  ים מלבני מתקפל