כסאות

מבצע צידנית 60 ליטר
מבצע צידנית 40 ליטר
מבצע קולר מים 9 ליטר
מבצע צידנית 90 ליטר
מבצע קולר מים 2 ליטר
מבצע צידנית 80 ליטר
מבצע צידנית 30 ליטר
מבצע צידנית 8 ליטר
מבצע קולר מים 2 ליטר
מבצע ציידנית בד 35 ליטר
מבצע ציידנית בד 25 ליטר